Jakie środki ostrożności podjęliśmy w związku z obecną sytuacją?

  • Sale codziennie dezynfekowane
  • Regularna dezynfekcja stolików, krzesełek, poręczy, drzwi
  • Łazienki dostosowane do wymogów sanitarnych
  • Stały dostęp do płynów dezynfekujących
  • Osobne pomieszczenie dla Wychowawców – bezpieczne przygotowanie się do pracy
  • Kadra pracująca w maseczkach
  • Duże pomieszczenie z wentylacją
  • Dodatkowe 3 pomieszczenia dla dzieci
  • Obiady w formie cateringu, zupa na życzenie o każdej porze dnia
  • Przyprowadzenie i odbiór dzieci na zewnątrz budynku