Jakie środki ostrożności podjęliśmy w związku z obecną sytuacją?

  • Regularna dezynfekcja stolików
  • Łazienki dostosowane do wymogów sanitarnych
  • Osobne pomieszczenie dla Wychowawców – bezpieczne przygotowanie się do pracy
  • Duże pomieszczenie z wentylacją
  • Dodatkowe 3 pomieszczenia dla dzieci
  • Obiady w formie cateringu, zupa na życzenie o każdej porze dnia