Matematyka
dla dzieci w wieku 4-9 lat

„Rola zabawy jest nie do przecenienia. To ona leży u podstaw późniejszej zdolności do eksperymentowania z pomysłami i koncepcjami oraz umiejętnościami twórczego myślenia”